Con Đường Tình Yêu

23/09/2021

Mô tả

Nằm trên đồi Khí tượng - Truyền thanh của thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô), di tích lịch sử trận đánh Đồn Cao đêm 13-11-1945 của Đại đội Ký Con anh hùng giờ chỉ còn những dấu tích ghi lại một trang sử bi hùng trong sự nghiệp giải phóng huyện đảo tiền tiêu này...

Nằm trên đồi Khí tượng - Truyền thanh của thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô), di tích lịch sử trận đánh Đồn Cao đêm 13-11-1945 của Đại đội Ký Con anh hùng giờ chỉ còn những dấu tích ghi lại một trang sử bi hùng trong sự nghiệp giải phóng huyện đảo tiền tiêu này...

Thu gọn
0 đánh giá
Bản Đồ
Điểm
--

Điểm Chuyên Gia

Tích Cực
--
Trung Bình
--
Tiêu Cực
--
--

Điểm Người Dùng

Tích Cực
--
Trung Bình
--
Tiêu Cực
--
Kéo & Thả Ảnh, Video
Điểm tổng quan
Độ chính xác
Mức độ sạch sẽ
Cơ sở vật chất
Vị trí
Giá trị
Chất lượng phục vụ

Nơi Bán

Điểm
--

Điểm Chuyên Gia

Tích Cực
--
Trung Bình
--
Tiêu Cực
--
--

Điểm Người Dùng

Tích Cực
--
Trung Bình
--
Tiêu Cực
--