Trang Chủ Bài Viết Danh sách và hướng dẫn sử dụng các bản đồ số trên GoodCheck
SẢN PHẨM TRONG BÀI VIẾT

Danh sách và hướng dẫn sử dụng các bản đồ số trên GoodCheck

Admin
1 năm trước

Danh sách và hướng dẫn sử dụng các bản đồ số trên GoodCheck

 

1. Danh sách các điểm bán hàng lưu động tại TP. Hồ Chí Minh

Bước 1. Từ máy tính, truy cập địa chỉ https://goodcheck.vn/maps

Bước 2. Chọn mục “Thể Loại” trên cùng bên trái màn hình

Bước 3: Chọn thể loại “Danh sách các điểm bán hàng thiết yếu” -> “Điểm bán hàng lưu động” -> “Hồ Chí Minh” -> “Danh sách Sở Công Thương” 

 

2. Danh sách xe bán hàng lưu động Aeon tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 03/08/2021

Bước 1. Từ máy tính, truy cập địa chỉ https://goodcheck.vn/maps

Bước 2. Chọn mục “Thể Loại” trên cùng bên trái màn hình

Bước 3: Chọn thể loại “Danh sách các điểm bán hàng thiết yếu” -> “Điểm bán hàng lưu động” -> “Hồ Chí Minh” -> “AEON MALL” 

 

3. Danh sách xe bán hàng lưu động Aeon tại Hà Nội từ ngày 03/08/2021

Bước 1. Từ máy tính, truy cập địa chỉ https://goodcheck.vn/maps

Bước 2. Chọn mục “Thể Loại” trên cùng bên trái màn hình

Bước 3: Chọn thể loại “Danh sách các điểm bán hàng thiết yếu” -> “Điểm bán hàng lưu động” -> “Hà Nội” -> “AEON MALL” 

 

1 bình luận
MinhhuongDo Mong ad list thêm nhiều điểm bán hàng nữa.
1 năm trước
Xem Thêm